Tid for isfiske

6.JPG

Framover våren er det gode moglegheiter for isfiske på mange vatn i Aurland statsallmenning. Vestredalsvatnet er eit vatn som ligg nær veg (fv. 50),  og der sjansane for fangst er gode. På nokre meir høgtliggjande vatn kan isen vera tjukk, slik at isbor med forlengar må til. Fiskekort får du kjøpt gjennom Inatur. Fisken på biletet er teken i Hellenutvatnet. Foto: Are Endal Rognes.

Aurland Fjellstyre