Ledig hjortejakt

Stølen Øygarden ligg øvst i det aktuelle jaktfeltet

Stølen Øygarden ligg øvst i det aktuelle jaktfeltet

Jaktfelt 1 i Nordheimsdalen, som går frå fjorden og opp til 600 m.o.h. er ledig for åra 2018 - 2019. Laget disponerer 4-5 fellingsløyve for hjort, og jaktperioden er 1.9.-31.10. Jaktlag med min. 4 jegerar kan søkja. Søknadsfristen er 30. april. Send søknad direkte til fjellstyret.

Aurland Fjellstyre