Søknad om fellingsløyve for rein

Søknadsfristen for fellingsløyve for rein i Aurland statsallmenning er 1. juni. Det same gjeld fellingsløyve for rein i Broksfjellet ovanfor Myrdal, som ligg innanfor Hardangervidda villreinområde.

IMG_9445.JPG
Aurland Fjellstyre