Fjelloppsynet har tilsyn langs sperregjerde

Reinsgjerde_ved_Bolhovd.jpg

Fjellstyret har inngått avtale med Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn om at fjelloppsynet skal ha tilsyn langs gjerdet som er oppsett for å for hindra at villrein trekkjer mellom sone 1 og sone 2 i Nordfjella, og elles med flokkar som nærmar seg fv. 50.

Avtalen gjeld fram til utgangen av april i år, med høve til vidareføring. Fjelloppsynet oppmodar om at folk som ser rein eller spor etter rein i områda langs vegen eller i nærleiken av gjerdet melder frå!  Det er i alle si interesse at ein greier å halda dei to sonene skilde, med omsyn til smittesanering.

 

 

Gasta Design