Samjaktavtalar

Det er inngått samjaktavtale som omfattar både statsallmenniingane, kommunal eigedom og dei fleste private jaktfelta i Nordfjella, med innslagsdato for samjakta måndag 26. august. Sjå samjaktavtale Nordfjella sone 2.

For valdet Broksfjellet, som ligg sør for Mydal innan Hardangervidda villreinomr\åde, er det skrive samjaktavtale med Ulvik statsallmenning sør for Bergensbana.. Sjå samjaktavtale Broksfjellet - Ulvik statsallmenning.

Fjellstyret har delt ut infoskriv til jegerane, til alle som har henta jaktkort.

Aurland Fjellstyre