Jegermøte

Villreinutvalet for Nordfjella, i samarbeid med fjellstyret og grunneigarlaget, held jegermøte i ungdomshuset Trudvang torsdag den 25. juli kl. 19.00.

- Informasjon om opplegget for reinsjakta, oppsynet, teljingar, prøvetaking m.m.

- Enkel servering

Aurland Fjellstyre