Opne fjellvatn, lite snø

Det er lite snø i fjellet i år, og mange fjellvatn er nær isfrie tidleg i juli. Det gjeld m.a. Nyhellervatnet og Svartavatnet. Ver merksam på vegstenging dei fleste dagar i veka på vegen opp til Nyhelleren (sjå eiga sak om dette).

Aurland Fjellstyre