Ny infofoldar for villreinjakta

Miljødirektoratet (SNO), i samarbeid med Norsk villreinsenter sør, har no utarbeidd infofoldarar om jakta for dei ulike villreinområda. Infofoldaren for Nordfjella kan du lasta ned her, for dei andre områda finn du informasjon på heimesida til Norsk villreinsenter sør.

Villreinutvalet minner om at alle som jaktar rein må leggja opplysningar om felt dyr inn på hjorteviltregisteret si side “settogskutt.” For å sikra at innsende prøver vert registrert på rett villreinområde, må det der leggjast inn namn på villreinområde, i tillegg til kommune.

Aurland Fjellstyre