Småviltjakta 2019

Fjellstyret har vedteke at jaktstart for småviltjakta vert 25. september. Det er lagt ut eit avgrensa tal jaktkort på inatur.no, med start i jaktkortsalet den 1. september. Innanbygds jegerar kan få kjøpt jaktkort på fjellstyrekontoret, som er ope kvar torsdag kl. 12.00-17.00. Det er vedteke ein dagskvote på 2 ryper per jeger.

Aurland Fjellstyre