Back to All Events

Fjellstyremøte 28.november

Sak 32/17. Referat og meldingar
Sak 33/17. Fjellstyret sitt oppsynsbudsjett for 2018
Sak 34/17. Søknad om tilskot - Raudafjell villreinområde
Sak 35/17. Internett - Ny heimeside for fjellstyret? Facebook?

Møtebok

Earlier Event: September 20
Fjellstyremøte 20.september
Later Event: December 15
Fjellstyremøte 15. desember