Back to All Events

Fjellstyremøte 20.september

Sak 29/17. Referat og meldingar
Sak 30/17. Søknad frå Håbakken Eigedom AS om tilskot til infrastruktur knytt til ekstraordinært uttak av rein og hjort i og rundt sone 1 i Nordfjella
Sak 31/17. Søknad frå SNO om å få nytta fjellstyrehyttenei samband med det statlege fellingslaget sitt arbeid med å skyta ned reinsstamma i sone 1 i Nordfjella komande vinter 

Later Event: November 28
Fjellstyremøte 28.november