Nordheimsdalen

 

Fjellstyret disponerer i tillegg 6-7 opne hytter i allmenningen. Desse ligg i varierande avstand frå bilveg, utanfor merkte løyper. Pris for overnatting i desse er kr. 100,- per person (gratis for born/ungdom under 20 år), som kan betalast i kasse på hyttene, eller etter avslutta tur med hjelp av kontoinformasjon som er lagt ut på hyttene. Hyttene står opne heile året, men ta helst kontakt med fjellstyret dersom du planlegg å nytta hyttene i den mest hektiske sommarsesongen

Hytta i Brendeli

Hytta i Brendeli

Gasta Design