Håbergsholene

Frå Statnett har Aurland fjellstyre overteke den tidlegare linjehytta i Håbergsholene,
ved Katlavatnet vest for Aurlandsdalen. Fjellstyret leiger no ut denne på døger- og helgebasis. Hytta har opphaldsrom med kjøkenkrok og peis, to soverom, innlagt vatn og straum. Det er soveplass til 8-9 personar. Fjellstyret har båt i vatnet ved hytta, der det er fine tilhøve for fiske. Det går veg heilt fram til hytta.

Leigeprisane er: 750,- pr. døger midt i veka (måndag-fredag)
2000,- for heile helga (fredag kl. 17.00 – søndag kl. 17.00)
Innanbygdsbuande i Aurland kommune betalar 2/3 av desse prisane.

Gå inn på inatur.no for å leiga hytta!

Kontakt fjellstyret dersom du har spørsmål som gjeld hytter.
Telefon: 57633566, Mob. 47874374

E-post: aurland@fjellstyrene.no

Gasta Design