Småviltjakt

Fjellstyret har vedteke følgjande opplegg for småviltjakta i Aurland statsallmenning hausten 2017:

  • Jakttida for rype og hare vert 1. oktober - 23. desember.
  • Det vert dagskvote på rype, 1 fugl per jeger.
  • Det vert selt eit avgrensa tal kort på Inatur.no, med start i kortsalet 1. september. Kortsalet fordeler seg med 25 dagskort, 25 todagarskort, 20 tredagarskort, 10 vekekort og 10 sesongkort.
Gasta Design