Fleire vatn opna for utanbygds garnfiske

Fjellstyret har endra fiskereglane, slik at 3 vatn i allmenningen no er opna for garnfiske for utanbygdsbuande. Dette gjeld Vestredalsvatnet og Vetlebotnvatnet, som ligg like ved fv. 50, og Katlamagasinet litt lenger vest. Av omsyn til smittevern, vert garn utlånt til dei som vil fiska. Båtar ligg til utlån ved Vestredalsvatnet og Katlavatnet. Ta kontakt med fjellstyret viss du vil kjøpa garnfiskekort og låna garn og båt!

Sjå nye fiskereglar for Aurland statsallmenning, og vedtak om prisar for garnfiske.

Aurland Fjellstyre