Fjellstyret utvidar samjaktperioden

Aurland fjellstyre har gjort vedtak om å utvida perioden som Aurland statsallmenning skal vera med i samjaktavtalen for jakt på villrein i Nordfjella. Samjakta omfattar no alle vekedagar med unnatak av helg frå og med måndag 17. september og ut jakta. Sjå vedtak i sak 25/18.

P1010566.JPG
Aurland Fjellstyre