Tilsette i Fjelloppsynet

 

thumb_Harald_Skjerdal_284_189.jpg
Haakon_Oeydvin_redigert1.jpg
Knut_Fredrik_Oei_redigert1.jpg

Harald Skjerdal

Dagleg leiar/fjelloppsyn, 50 % stilling.

Mobil: 47 87 43 74
E-post: aurland@fjellstyrene.no

Håkon Øydvin

Fjelloppsyn, driftsleiar setjefiskanlegg, 100 % stilling.
Rovviltkontakt for SNO for området Årdal – Lærdal – Aurland.

Mobil: 99 56 76 50
E-post: haakon.oydvin@fjellstyrene.no

Knut Fredrik Øi

Fjelloppsyn/gjetar, 100 % stilling.
Utfører tenester som viltforvaltar for kommunane Årdal, Lærdal og Aurland i nær 50 % av tida. 

Mobil: 93 05 96 37
E-post: knutfredrik.oei@gmail.com