Mar
20
7:00 PM19:00
Feb
13
7:00 PM19:00
Jun
12
3:00 PM15:00
Mar
20
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 20.mars

Innkalling til styremøte i Aurland fjellstyre

Sakliste:

Sak 04/18. Referat og meldingar


Sak 05/18. Utlysing av hjortejakta i det nedre jaktfeltet i Nordheimsdalen for 2018-19

Sak 06/18. Ordninga med sal av dagskort for hjortejakt i Nordheimsdalen

Sak 07/18. Finna løysing for bilspørsmålet etter etter havari av VW Caddy

Sak 08/18. Opplegg for småviltjakta 2018

Sak 09/18. Opplegg for reinsjakta 2018

Sak 10/18. Søknad om eit fellingsløyve for rein til jaktkarusellen

 

 

 

 

View Event →
Sep
20
8:00 PM20:00

Fjellstyremøte 20.september

Sak 29/17. Referat og meldingar
Sak 30/17. Søknad frå Håbakken Eigedom AS om tilskot til infrastruktur knytt til ekstraordinært uttak av rein og hjort i og rundt sone 1 i Nordfjella
Sak 31/17. Søknad frå SNO om å få nytta fjellstyrehyttenei samband med det statlege fellingslaget sitt arbeid med å skyta ned reinsstamma i sone 1 i Nordfjella komande vinter 

View Event →