Fjellstyremedlemar

Fjellstyret har  5 medlemar med personlege varamedlemar som vert valde av kommunestyret. 

Oversikt over dei som er valde for perioden 2016-2019 finn du her.